FAQS

Quins dubtes tens?

La digitalització suposa digitalitzar la informació com texts, números o imatges, on es transforma aquesta informació analògica en format digital aprofitant les noves tecnologies disponibles. L’objectiu de la digitalització és millorar l’accés de les teves dades i gestionar-les de manera més eficient.

L’APPCC és el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític o en anglès “Hazard Analysis and Critical Control Points”. És un procediment basat en una sèrie de principis i és un requisit legal a tots els nivells de la cadena alimentària.

Un software de seguretat alimentària o appcc permet centralitzar tots els controls derivats del pla de seguretat alimentària, millorant el seu control i, al mateix temps, productivizant la informació, per a conèixer l’estat dels processos a través d’un sistema personalitzat de reporting ràpid i fàcil.

És una representació gràfica dels principals indicadors (KPI) que intervenen en la consecució dels objectius de negoci, i que està orientada a la presa de decisions per a optimitzar l’estratègia de l’empresa.