Funcionalitats

Oberta, fàcil i versàtil

Es tracta d’una eina oberta, fàcil i versàtil per a controls (verificacions, inspeccions, etc.) i auditories des del lloc de treball. Concebuda perquè, de forma auto-gestionada, l’usuari creï fàcilment els seus propis formularis de control per complir amb la normativa.

  • Eficiència: Estalvia temps i diners assegurant una correcta aplicació dels plans d’autocontrol i una custòdia adequada dels registres per a una posterior avaluació i verificació.
  • Confiança: Incrementa el control dels processos i els controls operatius de l’empresa.
  • Traçabilitat: Controla totes les etapes dels processos operatius de la companyia.
  • Sostenibilitat: Ajuda a protegir el medi ambient eliminant el paper de les tasques diàries.
Reprodueix vídeo

Característiques

El nostre programari s’adapta a les teves necessitats

Auto-configurable

Configura, modifica i gestiona segons les necessitats del teu negoci.

Genera els teus propis models personalitzats de registres d’inspecció o auditoria. Adapta els camps d’inserció de dades a la APP a través del programa informàtic.

Multi-centre

Centralitza tota la informació dels seus departaments.

Excel·lent eina per a empreses amb diversos establiments.

Permet controlar els processos, la traçabilitat, el seguiment i actuar de manera proactiva en totes les ubicacions necessàries, des de la central.

Automatització i rapidesa en el procés de comunicació i resolució d’incidències. Major control a l’instant.

Seguretat

Les teves dades estan allotjades en el núvol permetent un accés segur des de qualsevol punt i a qualsevol moment. Sistema SaaS

Tota la documentació es troba junta i ordenada per fer front a les inspeccions i auditories que es produeixin, tant internes com a externes.

Usuaris

Assigna rols i permisos als teus empleats i auditors tant interns com externs.

Modular

Ofereix diferents mòduls que permeten realitzar tant autocontrols com  auditories.

Creació de registres

Digitalitza el teu sistema

La digitalització del teu sistema de qualitat permet millorar el seu control sense haver de desplaçar-te a revisar “in situ”, facilitant també el poder extreure els teus KPIs, Dashboards o indicadors.

Llibertat total

El programari Selfaudit proporciona una llibertat total per a personalitzar els registres de tots els teus establiments d'una manera fàcil i amb una app user-friendly per a facilitar la feina dels teus treballadors.

Gestiona els teus permisos

Crea i dóna permisos als usuaris perquè tinguin accés únicament a la informació del seu establiment, secció, subsecció...

Auditoria i control de qualitat

Checklists personalitzats

Crea els teus Checklist de manera il·limitada, personalitzant el sistema de valoració i ponderació dels punts de control.

Edició d'informes

Complimenta els informes des del teu dispositiu mòbil. Afegeix fotos per a reforçar els comentaris, edita-les i remarca el que creguis convenient destacar. Escriu les observacions o dicta-les a través del micròfon del dispositiu.

Incidències

Genera incidències dels punts de control que et sembli necessari. Edita l'informe des del programa Selfaudit PC i extreu-ho amb un parell de clics.

Gestió d'incidències

Incidències automàtiques

Genera incidències automàtiques quan els valors dels controls són fora dels valors definits o crea incidències de forma manual. Afegeix fotos per a reforçar la disconformitat.

Avisos automàtics

Rep avisos automàtics de les incidències via e-mail i gestiona-les des del programa PC. Deixa constància dels passos fets mitjançant el diari de treball o informa els teus proveïdors extraient l'informe de manera senzilla.

Comunicació d'incidències

Millora la teva comunicació interna i externa en la generació d'avisos i seguiment de les incidències i extreu els indicadors que consideris.