Sobre SelfAudit

Què és SelfAudit?

Digitalitza

Selfaudit és una APP que digitalitza tots els processos i controls operatius a través del mòbil i / o tauleta. Neix per incrementar l'eficiència, la productivitat i simplificar el treball de les persones que han de dur a terme els registres, controls, verificacions i gestió de les tasques i incidències en els diferents departaments de la teva empresa.

Supervisa

Selfaudit facilita el treball de supervisió i la presa de decisions ja que, aquest es pot realitzar de forma immediata des de qualsevol dispositiu, sense necessitat de desplaçar-se fins a les zones de treball.

Autogestionable

Selfaudit és una eina oberta, versàtil i fàcil de gestionar. Concebuda perquè, de forma autogestionada, els diferents departaments puguin crear fàcilment els seus propis registres, formularis i check s de control per complir els objectius (de gestió, de qualitat, d'excel·lència en l'execució) o normes establertes per la companyia.

Selfaudit Simplifica, Automatitza i Optimitza els processos i controls de l'organització.

Qui som?

Selfaudit és una Startup nascuda en 2015 per la necessitat d’estalviar temps i diners en el procés de generació d’informes.

A partir de la nostra experiència, ens vam adonar que hi havia una necessitat real de millorar aquest procés de generació d’informes i, al mateix temps, contribuir amb el medi ambient, estalviant l’ús del paper per a aquestes tasques.

Llavors, vam pensar que els nostres clients que estaven sent auditats podien beneficiar-se també de la digitalització dels registres o controls que estaven duent a terme, estalviant temps i diners, en el compliment d’aquests checklists.

Selfaudit és un programari que permet centralitzar totes les dades, millorant el seu control i, al mateix temps, productivizant la informació, per a conèixer l’estat dels processos a través d’un sistema personalitzat de reporting.

El nostre model de negoci intenta anticipar i gestionar, de manera responsable, els riscos i els reptes de l’impacte del nostre treball en un context de desenvolupament sostenible.

La nostra política de qualitat i responsabilitat social corporativa (RSC), experiència i estructura d’organització avala l’excel·lència del nostre servei.

Selfaudit és una eina de control intel·ligent que permet realitzar els controls des del mòbil o tauleta, possibilitant la supervisió a distància i agilitzant la gestió d’incidències de manera immediata des del seu PC, sense necessitat de desplaçar-se a les diferents àrees de treball.

Suport

Perque el nostre software brindi el resultat esperat, és fonamental comptar amb un servei d'atenció a l'usuari. És per això, que a SelfAudit comptem amb personal de suport tècnic especialitzat en la instal·lació, manteniment i optimització del producte.

Atenció personalitzada

Com centre R+D de suport i formació, podem prestar un servei més proper i de qualitat. A més, comptem amb diversos canals d'atenció per al seu posterior seguiment.

Actualitzacions

Selfaudit evoluciona contínuament per adaptar-se a les necessitats i requeriments que exigeix el mercat.

Documentació

La documentació pot ser exportada a diferents formats digitals (fulls de càlcul, PDF, etc.), donant la possibilitat al client de gestionar i guardar els seus documents.

Com ens veuen els nostres clients?

A les nostres 12 cuines, tenir una eina de gestió com Selfaudit, suposava aparentment una dificultat afegida per al personal. No obstant, després de la implantació estem molt satisfets de la solució que ens ha aportat: Seguretat, control de la informació i l'estalvi de temps tant en l'execució com el control. La nostra empresa ha guanyat confiança i ha augmentat la comunicació amb les cuines sense necessitat de traslladar-se.
Lluïsa Farrero
APAEA
La meva experiència amb el software Selfaudit ha estat molt satisfactòria. És una eina fàcil d'utilitzar i de ràpida implantació. El canvi de paper a digital l'hem efectuat de manera natural, fàcil i econòmica. Vist el cost de l'aplicació i l'increment en control i seguretat el recomano perquè qualsevol que hagi de gestionar els diferents processos i controls de la seva empresa.
Miquel Puig
Keisy Supermercats
Amb la implementació de Selfaudit hem aconseguit reduir el temps invertit en tasques mecàniques quotidianes, com són la realització de registres, augmentant l'eficàcia i la veracitat de la informació. És coherent amb la nostre responsabilitat amb el medi ambient, minimitzant l'ús del paper. La gestió dels autocontrols digitalitzats ens ha facilitat la presa de decisions a partir de la comunicació automàtica de les tasques realitzades i les possibles incidències derivades d'aquestes. L'ús de Selfaudit ens ha permès valorar les nostres verificacions com a indicadors de gestió, permetent monitorizar el rendiment i poder reaccionar ràpidament prenent les millors decisions.
Alberto Gomez
UDON