Avís legal

1. El domini d’Internet www.selfaudit.net així com tots els drets de propietat intel·lectual o
industrial del lloc web, el seu disseny, logotips, signes distintius i continguts són propietat de
SELFAUDIT SL, entitat dedicada al desenvolupament y comercialització de SelfAudit, així com la
prestació de serveis informàtics sobre la mateixa, posant a disposició dels seus clientes el servei
denominat SelfAudit, amb NIF B66871591 i domicili social al C/ Marcus Porcius, 1, Poligono les
guixeries, 08915, Badalona, Barcelona.

2. La visita a aquest lloc web atribueix la condició d’usuari al visitant, amb independència de la
condició de client que aquest usuari pugui tenir amb SelfAudit SL.

3. L’usuari, mitjançant l’accés a tots els continguts que formen part del lloc web, pot visitar,
obtenir informació de productes i serveis, adreçar sol·licituds i/o comunicacions, així com
gestionar els seus propis serveis en qualitat de client. Aquest accés implica l’acceptació plena i
sense reserves de totes les disposicions i els termes d’ús que conté aquest avís legal. L’objectiu
d’aquest lloc web és oferir als clients i/o usuaris informació relativa a productes i serveis de
SelfAudit així com facilitar la gestió comercial, tècnica i administrativa en línia dels serveis
contractats pel client.

4. SelfAudit SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís
previ, modificacions i actualitzacions de la informació que conté el lloc web o de la configuració
i/o presentació d’aquest.

5. Tant l’accés al lloc web de SelfAudit SL com l’ús que es pugui fer de la informació que conté
són responsabilitat exclusiva de l’usuari.
L’usuari és responsable de totes les accions que efectuï amb el seu identificador d’usuari. En
concret, és responsable de triar, com a clau i com a recordatori d’aquesta, mots clau complexos
i difícils d’esbrinar, emprant signes de puntuació, caràcters especials i lletres
majúscules/minúscules.
En concret, l’usuari ha d’evitar triar paraules que estiguin relacionades amb ell mateix, o fàcils
d’esbrinar. SelfAudit no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar del
dit accés a la informació.

6. SelfAudit declina qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica, dels continguts de
les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir mitjançant un enllaç inclòs en el portal web,
així com els danys causats als equips de l’usuari.
SelfAudit tampoc no respon del funcionament inadequat del seu portal web per causes
imputables a tasques de manteniment, incidències que afectin operadors internacionals, una
configuració defectuosa dels equipaments de l’usuari o la incapacitat per admetre els sistemes
informàtics indispensables per poder fer ús del servei.

7. Aquest lloc web s’opera des de Espanya, i els seus termes d’ús es regeixen per les lleis
d’Espanya. Les parts se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels tribunals espanyols, que han de
resoldre d’acord amb el dret vigent a Espanya.