Sectors

Consultories

Selfaudit et permet crear tants checklists i auditories per complir amb els teus clients i les normes legals i/o de certificació com sigui necessari.

 • Selfaudit permet la creació de models d’auditoria (checklists) il•limitats per a poder cobrir les necessitats de tots els teus clients.
 • El programari de gestió et permet estalviar temps en l’emplenament de les auditories i en l’elaboració d’informes, permetent adjuntar fotos de manera automàtica, introduir i editar respostes predefinides… i disposar de l’informe en format pdf amb un “clic”.
 • A part dels beneficis del mòdul d’auditories, ofereix als teus clients un valor afegit com el mòdul de registres, millorant la comunicació amb el teu client així com facilitant l’emplenament de registres, controls, revisions de manteniment, etc. dels teus clients.

Hosteleria

Crea i monitoritza els teus registres i checklists per a assegurar la qualitat del teu servei.

 • El software de gestió Selfaudit et permet eliminar les grans quantitats de paper que s’utilitza en l’emplenament dels registres de neteja d’habitacions i altres registres de control del teu sistema, en el/s teu/s hotel/s.
 • El mòdul d’auditories et permet estalviar temps en l’elaboració d’informes de les auditories o checklist de revisió i de manteniment en poder emplenar els punts de control des del teu dispositiu mòbil o Tablet, així com adjuntar fotos de manera automàtica i disposar de l’informe en format pdf amb un “clic”.

Restauració

Facilita el registre dels teus controls o processos al teu restaurant. Revisa el seu emplenament des de qualsevol punt.

 • Estalvia l’ús de paper per a l’emplenament dels registres i facilita la recollida de dades als teus empleats a través de l’aplicació mòbil, generant incidències automàtiques o de manera manual i afegint fotos en cas necessari.
 • SelfAudit disposa d’un programari de gestió per a PC des del qual tindràs accés a tota la informació registrada en els diferents establiments, podràs comprovar el correcte emplenament dels controls, gestionar les incidències generades…

Restauració col·lectiva

Controla tots els teus centres des del teu PC. Estalvia temps en l’elaboració d’informes d’auditories.

 • Amb aquest software podràs supervisar l’emplenament dels controls que s’han de registrar en tots els teus centres, així com gestionar les incidències que s’hagin generat i dur a terme els plans d’acció, derivades dels registres o de les auditories internes o externes.
 • L’aplicació mòbil facilita les tasques de registre del personal dels teus centres, estalviant l’ús de paper, guanyant a més en fiabilitat de les dades registrades.
 • Realitza les auditories internes des del teu dispositiu mòbil, afegint fotos als punts de control per a complementar les observacions. Genera els informes de manera automàtica des del programari de gestió PC.

Supermercats

Assegura la qualitat dels teus establiments digitalitzant els registres de control en supermercats.

 • Selfaudit és una eina que et permet digitalitzar tots els teus processos interns, facilitant el treball del personal encarregat de registrar els controls de seguretat alimentària i d’estàndards de qualitat de la teva marca. Amb això a més estalviaràs despesa en paper i fiabilitat en els resultats.
 • Selfaudit disposa d’un programari de gestió per a PC des del qual tindràs accés a tota la informació registrada en els diferents establiments, podràs comprovar el correcte emplenament dels controls, gestionar les incidències generades…
 • El mòdul d’auditories et permet estalviar temps en l’elaboració d’informes de les auditories de seguretat alimentària o checklist de revisió d’imatge en poder emplenar els punts de control des del teu dispositiu mòbil o Tablet, així com adjuntar fotos de manera automàtica i disposar de l’informe en format pdf de manera senzilla i ràpida.
seguridad-alimentaria-supermercados-selfaudit-barcelona

Indústria

Digitalitza els teus controls facilitant el treball del teu personal de producció i manteniment.

 • Selfaudit et permet registrar tots els seus controls a través de l’app mòbil, així com dur a terme i registrar el manteniment preventiu i reactiu de les teves instal•lacions, així com generar incidències de manera senzilla afegint fotos i comentaris per a completar la seva informació.
 • Des del quadre de comandament del programari de gestió podràs comprovar les dades generades en la teva indústria, així com gestionar les incidències generades sense haver de desplaçar-se a cada punt.